Posiedzenie Komisji Karpackiej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Karpackiej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się  w dniu 25 listopada 2020 r. w środę o godzinie 12:00 w trybie zdalnym przez Internet.

Porządek obrad przewiduje:

1.     Przyjęcie protokołu nr 8/20 z dnia 31.08.2020 r.

2.     Opracowanie stanowiska Komisji dla poparcia Strategii Karpackiej.

3.     Dyskusja nad realizacją planu pracy Komisji Karpackiej w 2020 roku oraz propozycje planu na 2021 rok.

4.     Informacja o stanie zaawansowania prac nad audytem krajobrazowym.

5.     Sprawozdanie z działalności Biura "Odział Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020 w Rzeszowie” za rok 2019. 

6.     Sprawy różne 

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30