Zmiana Trybu Posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu  26 października 2020r. o godz. 9.00 w trybie zdalnym

 Porządek obrad przewiduje:

1.   Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

2.   Zaopiniowanie  projektu uchwały w sprawie podziału województwa  podkarpackiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia ich do kategorii.

3.  Informacja  o działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na terenie województwa podkarpackiego.

4.  Informacja o działalności Agencji  Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w województwie podkarpackim.

5.  Przyjęcie planu pracy Komisji na 2020 r.

6.  Sprawy różne.