Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 28 października 2020 r. (środa) o godz. 13:30 odbędzie w systemie zdalnym przez Internet.

Porządek  posiedzenia przewiduje:

  1. Informacja Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej im. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego w Przemyślu o stanie bezpieczeństwa granic województwa podkarpackiego, będących granicami państwa.
  2. Informacja Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie oraz Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu o stanie bezpieczeństwa granicznego.
  3. Informacja Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej i Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
    o stanie zabezpieczenia ratowniczo – gaśniczego.
  4. Sprawy różne.