Posiedzenie Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Głównej odbędzie się w dniu 16 października 2020 r. o godzinie 10:00 w trybie zdalnym.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie Protokołu nr 25/20.
  2. Zaopiniowanie projektu porządku sesji Sejmiku.
  3. Sprawy wynikające z bieżącej działalności Sejmiku.
  4. Analiza obecności radnych na posiedzeniach komisji Sejmiku w III kwartale 2020 r.
  5. Przedłożenie informacji o oświadczeniach majątkowych złożonych Przewodniczącemu Sejmiku i Marszałkowi Województwa Podkarpackiego w 2020 r.
  6. Opracowanie projektu Planu Pracy Komisji Głównej na 2021 r.
  7. Sprawy różne.