Posiedzenie Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 25 września /piątek/ 2020 r. o godzinie 14.00 w trybie zdalnym przez system internetowy.

Porządek obrad przewiduje:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Komańcza.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Podkarpackiego w latach 2018 – 2020,
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia II transzy pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Podkarpackiego.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.,
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2020 – 2045.
  7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za I półrocze 2020 r.
  8. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego.
  9. Sprawy różne.