Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 25 września 2020 r. (piątek) o godz. 12:30 w systemie zdalnym przez Internet.

Porządek  posiedzenia przewiduje:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji nr 22 z dnia 31.08.2020r.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie
    w najem przez Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu lokali użytkowych położonych w Przemyślu przy ul. Monte Cassino 18.
  3. Sprawy różne.