Posiedzenie Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Głównej odbędzie się w dniu 18 września 2020 r. o godzinie 15:00 w trybie zdalnym online.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu nr 25/20.
  2. Zaopiniowanie projektu porządku sesji Sejmiku.
  3. Sprawy wynikające z bieżącej działalności Sejmiku.
  4. Sprawy różne.