Posiedzenie Komisji Karpackiej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Karpackiej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się 31 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 8.00 w trybie zdalnym przez Internet.

Porządek obrad przewiduje:

  1. Przyjęcie protokołu nr 7/20 z 22 maja 2020 r.
  2. Informacja nt. działań podejmowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w 2019 i 2020 roku, które wpisują się
    w tematykę Konwencji Karpackiej.
  3. Wpływ pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na plan pracy Komisji Karpackiej oraz realizację projektów z tym związanych.
  4. Sprawy różne