Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu  8 czerwca 2020r. o godz. 14.00 w sali nr 149  w budynku Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Porządek obrad przewiduje:

1.    Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

2.    Analiza wykonania budżetu za 2019r. i przyjęcie opinii dotyczącej realizacji planu dochodów i wydatków budżetowych za 2019 wraz z opracowaniem wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa       Podkarpackiego z wykonania budżetu za 2019r.

3.  Sprawy różne.