Posiedzenie Komisji Karpackiej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Karpackiej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się 24 lutego 2020 r. (poniedziałek) o godz. 10:30 w sali nr 147 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Porządek obrad przewiduje:

  1. Przyjęcie protokołu nr 5/20 z 27 stycznia 2020 r.
  2. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Karpackiej Sejmiku Województwa Podkarpackiego za 2019 r.
  3. Sprawy różne.