Posiedzenie Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w  dniu  24 stycznia  2020 r. o godz. 11.00 w sali nr 147  budynku Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie al. Ł. Cieplińskiego 4, z następującą tematyką :

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 rok /Nr I /.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2020-2042./Nr I/.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020r./Nr II/.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2020-2042./Nr II/.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę NrXXXIV/603/17 z dnia27 marca 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego na realizację inwestycji pn.”Podkarpacki system Informacji Przestrzennej(PSIP)”.
  6. Sprawy różne.