Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 27 stycznia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 12:00 w sali nr 149 I piętro
w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Porządek  posiedzenia przewiduje:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji nr 14 z dnia 23.12.2019 r.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenie zgody na zwiększenie powierzchni najmu pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwieszenie wydzierżawionej powierzchni przez Obwód Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz nadania Statutu Wojewódzkiemu Centrum Medycznemu SP ZOZ w Rzeszowie.
  6. Sprawy różne.

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30