Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 27 stycznia /poniedziałek/  2020 r. o godz. 12:30 w sali 147, w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Porządek obrad przewiduje:

  1. Przyjęcie protokołów nr 17 z dnia 20 grudnia 2019r z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  2. Informacja na temat perspektyw i planów funkcjonowania Regionalnej Składnicy Zabytków Archeologicznych w Zgłobniu.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego dodatki do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn.”Efekty uczenia się  w zawodach medycznych ukierunkowane na rynek pracy” przez Województwo Podkarpackie / Medyczno – Społeczne  Centrum Kształcenia  Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie,  w ramach programu  Erazmus +, Akcja 1.Mbilność edukacyjna.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn.”DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE DROGĄ DO SUKCESU  NA RYNKU PRACY” przez Województwo Podkarpackie/ Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle, w ramach  Programu Erasmus +, Akcja 1. Mobilność edukacyjna.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Podkarpackiemu Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.
  7. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej.
  8. Sprawy różne.

 

 

 

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30