Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie  Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu  20 grudnia 2019r. o godz. 12.30 w sali nr 147 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

 Porządek obrad przewiduje:

1.    Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

2.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2020  w województwie podkarpackim.

3.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wykazu miejscowości położonych na terenach podgórskich i górskich w województwie podkarpackim.

4.    Podsumowanie realizacji w 2019r. Programu „Podkarpacki Naturalny
 Wypas II”

5.    Sprawy różne.