Posiedzenie Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Głównej odbędzie się w dniu 12 grudnia 2019 r. o godzinie 14:00 w sali nr 149 budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy ul. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu nr 15/19.
  2. Przyjęcie protokołu nr 16/19.
  3. Opracowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia Planu Pracy Sejmiku na 2020 r.
  4. Opracowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2020 r.
  5. Opracowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
  6. Opracowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
  7. Opracowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
  8. Zaopiniowanie projektu porządku sesji Sejmiku.
  9. Sprawy wynikające z bieżącej działalności Sejmiku.
  10. Sprawy różne.