Posiedzenie Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenia Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się 2 grudnia  2019 r. o godz. 15.00 w sali nr 147  budynku Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie al. Ł. Cieplińskiego 4, z następującą tematyką :

  1. Zaopiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Województwa Podkarpackiego na 2020 rok.
  2. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2020-2042.
  3. Sprawy różne.