Posiedzenie Komisji Karpackiej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Karpackiej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się 28 listopada 2019 r. (czwartek) o godz. 15:00 w sali nr 147 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Porządek obrad przewiduje:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r. wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową Województwa Podkarpackiego na lata 2020-2042.
  2. Przyjęcie planu pracy Komisji Karpackiej na 2020 rok.
  3. Sprawy różne.