Posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie  się w dniu 2 grudnia 2019 r. w sali 149 o godz.10.00 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Porządek obrad przewiduje:

1.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji z dnia  28 października   2019 roku.

2.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r. wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową Województwa Podkarpackiego na lata 2020 – 2042.

3.Przyjęcie planu pracy Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2020 rok.

4.Sprawy różne.