Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 26 listopada 2019 r., w sali nr 147 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Posiedzenie komisji planowane jest w przerwie pomiędzy sesjami Sejmiku Województwa Podkarpackiego zaplanowanymi w tym dniu.

Porządek obrad przewiduje:

  1. Przyjęcie protokołu Nr 4/2019 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
    w dniu 17.10 .2019 r.
  2. Przyjęcie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2020 r.
  3. Sprawy różne.