Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 25 listopada /poniedziałek/ 2019 r. o godz.16.00 w sali 147 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Porządek obrad przewiduje:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji z dnia 28 października   2019 r.
  2. Przyjęcie planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej na 2020 rok.
  3. Informacja na temat perspektyw i planów  funkcjonowania  Regionalnej Składnicy  Zabytków Archeologicznych  w Zgłobniu.
  4. Prezentowanie własnych narodowych programów, poprzez różnorodne formy teatralne oraz inne dziedziny sztuki przez poszczególnych przygranicznych partnerów projektu  w ramach nowo powstałej  koncepcji  . Międzynarodowego Festiwalu Sztuk TRANS/MISJE w latach 2018 i 2019.
  5. Korekta informacji o przebiegu wykonania za I półrocze planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa tj. Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu oraz Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie.
  6. Sprawy różne.