Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 25 listopada 2019 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w sali nr 149 I piętro
w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie

Porządek  posiedzenia przewiduje:

  1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji nr 8 z dnia 30.09.2019 r.
  2. Przyjęcie planu pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia na 2020 r.
  3. Informacja Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej im. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego w Przemyślu o stanie bezpieczeństwa granic województwa podkarpackiego, będących granicami państwa.
  4. Informacja Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie oraz Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu o stanie bezpieczeństwa granicznego.
  5. Sprawy różne.