Posiedzenie Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 15 listopada 2019 r. o godzinie 14:00 w sali nr 149 budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy Al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu nr 13/19.
  2. Przyjęcie protokołu nr 14/19.
  3. Opracowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
  4. Zaopiniowanie projektu porządku sesji Sejmiku.
  5. Omówienie sesji okolicznościowej z okazji XX-lecia Samorządu Województwa.
  6. Sprawy wynikające z bieżącej działalności Sejmiku.
  7. Sprawy różne.            

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30