Posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie  się w dniu 28 października  2019 r. w sali 149 o godz. 8.30 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Porządek obrad przewiduje:

1.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji z dnia  30 września  2019r.

2.Sprawozdanie z wyjazdów zagranicznych Radnych Województwa Podkarpackiego za  III kwartał 2019r..

3.Sprawozdanie z wyjazdów  zagranicznych Członków Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego za III kwartał 2019r.

4.Sprawy różne.