Joanna Bril

brill bio

JOANNA BRIL

Radna V i VI kadencji Sejmiku Województwa Podkarpackiego, wiceprzewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, członek Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji.

W V kadencji członek Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Komisji Rozwoju Regionalnego. Członek Klubu Radnych PiS Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Doktor nauk technicznych inżynier w zakresie transportu - logistyki. Pracownik naukowo-dydaktyczny - Prodziekan Wydziału Ekonomii Transportu i Gospodarki Przestrzennej PSW w Jaśle. Ukończyła dwa kierunki studiów wyższych: administrację oraz transport. Doktoryzowała się na Wydziale Transportu i Elektrotechniki Politechniki Radomskiej w Radomiu.

Za swą dotychczasową działalność naukową została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Jest Członkiem Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej. Jest Rzeczoznawcą SIiTK RP w 8 specjalnościach w zakresie transportu (opinie). Ma doświadczenie w pracy w projektach współfinansowanych ze środków UE.

Posiada bardzo bogaty dorobek naukowy. Jest autorką licznych artykułów, skryptów oraz udziałów w Naukowych Konferencjach międzynarodowych z dziedziny transportu, logistyki i pokrewnych dziedzin nauki. Obecnie przygotowuje się do sfinalizowania rozprawy habilitacyjnej .

Prywatnie : mężatka, mama Dominiki.