Sławomir Miklicz

Sławomir Miklicz

SŁAWOMIR MIKLICZ urodzony 10.01.1975 r.

W Sanoku ukończył szkołę podstawową i I Liceum Ogólnokształcące. W 2001 roku został absolwentem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, filia Rzeszów – uzyskując tytuł magistra na wydziale prawa. Ukończył również studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim, wydział nauk politycznych i stosunków międzynarodowych – wiedza o unii europejskiej oraz studia podyplomowe na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie – zarządzanie w przemyśle naftowym i gazowniczym. W trakcie swojej pracy zawodowej ukończył szereg szkoleń i kursów głównie z dziedziny zarządzania, rozwoju kompetencji menadżerskich oraz coachingu. Zdał egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w Ministerstwie Skarbu Państwa, posiada licencję Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń.

Jest założycielem Platformy Obywatelskiej RP w powiecie sanockim. Od samego początku pełnię funkcję przewodniczącego powiatu a także od wielu lat jest członkiem zarządu regionu PO. Od 2002 roku jest samorządowcem. W latach 2002 – 2006 był radnym rady miasta Sanoka. W roku 2006 uzyskałem po raz pierwszy mandat radnego sejmiku województwa, gdzie przez 4 lata pełniłem funkcję przewodniczącego Klubu Radnych PO. W 2010 roku kolejny raz uzyskał mandat radnego sejmiku województwa, gdzie od 1 grudnia sejmik powołał go na członka zarządu województwa podkarpackiego. Bezpośrednio nadzorował departamenty: zdrowia, geodezji, społeczeństwa informacyjnego oraz departament nadzoru właścicielskiego. Stanowisko to pełnił do maja 2013 roku. Od lipca 2014 roku do końca kadencji pełnił funkcję przewodniczącego sejmiku województwa podkarpackiego. W grudniu 2015 roku po raz trzeci objął mandat radnego sejmiku województwa podkarpackiego.

www.miklicz.pl

Żonaty, ma dwóch synów – Mateusza i Kacpra.