Komisja Statutowa

Komisja Satutowa (komisja doraźna)

Zakres działań:

przygotowanie projektu zmian Statutu Województwa Podkarpackiego, w celu dostosowania do aktualnego stanu prawnego

Skład osobowy

Maria Fajger - Przewodnicząca Komisji 
Stefan Bieszczad - Członek Komisji 
Jerzy Borcz - Członek Komisji
Czesław Łączak - Członek Komisji 
Jerzy Cypryś - Członek Komisji
Wojciech Zając - Członek Komisji