Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Zakres działalności:

podejmuje czynności w celu wyjaśnienia wnoszonych skarg, wniosków i petycji, w szczególności jest uprawniona do występowania o zajęcie stanowiska w sprawie przez Zarząd, Marszałka, wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji może zapraszać na swoje posiedzenia przedstawicieli Zarządu, przedstawicieli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz inne osoby.

przygotowuje propozycję stanowiska w danej sprawie wraz z projektem stosownej uchwały Sejmiku

Skład osobowy

Maria Napieracz - Przewodnicząca Komisji 
Adam Drozd - Członek Komisji 
Antoni Pikul - Członek Komisji
Andrzej Nepelski - Członek Komisji 
Jan Dziubiński - Członek Komisji
Mariusz Król - Członek Komisji
Kamila Piech - Członek Komisji
Mieczysław Tołpa - Członek Komisji