Komisja Rozwoju Regionalnego

Komisja Rozwoju Regionalnego

Zakres działań

  • opiniowanie projektów rozwoju regionalnego,
  • opiniowanie propozycji strategii rozwoju regionalnego,
  • opiniowanie wieloletnich programów Województwa,
  • opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego Województwa,
  • ocena współpracy Województwa z samorządami powiatów i gmin w zakresie strategii rozwoju i koordynacji planów zagospodarowania przestrzennego,
  • ocena realizacji rocznych planów rozwoju regionalnego,
  • opiniowanie wniosków merytorycznych o pozyskanie środków pomocowych. 

Skład osobowy

 

Kamila Piech - Przewodnicząca Komisji
Joanna Bril - Wiceprzewodnicząca Komisji 
Maria Fajger - Członek Komisji
Stanisław Kruczek - Członek Komisji 
 Ewa Draus - Członek Komisji
Jan Tarapata - Członek Komisji
Krzysztof Feret - Członek Komisji 
Antoni Pikul - Członek Komisji