Klub Radnych "PSL"

Klub Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego - 9 członków

  1. Wiesław Lada - Przewodniczący Klubu
  2. Władysław Stępień - Wiceprzewodniczacy Klubu
  3. Tomasz Bury - Sekretarz Klubu
  4. Stanisław Bartman
  5. Lidia Błądek
  6. Andrzej Nepelski
  7. Maria Pospolitak
  8. Dariusz Sobieraj
  9. Jan Tarapata