Artykuły

Mirosław Karapyta Marszałkiem Województwa Podkarpackiego IV Kadencji

 
30 listopada 2010 roku, w czasie obrad I sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego IV Kadencji, Radni Województwa Podkarpackiego wybrali Mirosława Karapytę na Marszałka Województwa Podkarpackiego IV Kadencji.

Tuż po wyborze na stanowisko Marszałek Województwa Podkarpackiego Mirosław Karapyta powiedział: „W życiu człowieka są wyjątkowe chwile. Dla mnie takim wyjątkowym momentem jest właśnie ta chwila i ten dzień. Będę budował dialog dla Podkarpacia. Chcę określić to, co było dobre i kontynuować w charakterze sztafety".
Marszałek Mirosław Karapyta przywołał także sentencję, która przyświeca mu jego pracy na rzecz regionu i jego mieszkańców: „Mała Ojczyzna jest tym, co człowiek ma w sercu".

W swym wystąpieniu nowo wybrany Marszałek Województwa słowa podziękowania skierował pod adresem Prezesa Rady Ministrów, Premiera RP Donalda Tuska i Wicepremiera RP Waldemara Pawlaka, za zaufanie, jakim obdarzyli go przed trzy laty, powierzając mu stanowisko Wojewody Podkarpackiego. Dziękował także za dobrą współpracę swemu poprzednikowi Marszałkowi Województwa Podkarpackiego III Kadencji Zygmuntowi Cholewińskiemu.

Na Wicemarszałków Województwa Podkarpackiego Radni Województwa wybrali Zygmunta Cholewińskiego i Annę Kowalską. W skład Zarządu Województwa Podkarpackiego IV kadencji weszli - jako Członkowie Zarządu - Lucjan Kuźniar i Sławomir Miklicz.

Radni Województwa Podkarpackiego IV Kadencji dokonali także wyboru prezydium Sejmiku Województwa. Przewodniczącą Sejmiku Województwa Podkarpackiego została Teresa Kubas - Hul. Na Wiceprzewodniczących Sejmiku Radni Województwa Podkarpackiego wybrali natomiast: Edwarda Brzostowskiego, Janusza Koniecznego i Dariusza Sobieraja.

W obradach I sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego IV kadencji uczestniczyli Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej: Renata Butryn, Piotr Babinetz, Jan Bury, Tomasz Kamiński, Tomasz Kulesza, Jan Tomaka, Piotr Tomański i Marek Rząsa oraz Senatorowie RP Władysław Ortyl i Zdzisław Pupa. Obecna była także Wicewojewoda Podkarpacka Małgorzata Chomycz.
 
Aleksandra Gorzelak - Nieduży
Wieloosobowe stanowisko
ds. Komunikacji Społecznej

 • sesja_zarzad01_max
 • sesja_zarzad02_max
 • sesja_zarzad03_max
 • sesja_zarzad04_max
 • sesja_zarzad05_max
 • sesja_zarzad06_max
 • sesja_zarzad07_max
 • sesja_zarzad08_max
 • sesja_zarzad09_max
 • sesja_zarzad10_max
 • sesja_zarzad11_max
 • sesja_zarzad12_max
 • sesja_zarzad14_max
 • sesja_zarzad16_max
 • sesja_zarzad17_max
 • sesja_zarzad18_max
 • sesja_zarzad19_max
 • sesja_zarzad20_max
 • sesja_zarzad21_max
 • sesja_zarzad22_max
 • sesja_zarzad23_max
 • sesja_zarzad25_max
 • sesja_zarzad27_max
 • sesja_zarzad28_max
 • sesja_zarzad29_max
 • sesja_zarzad30_max
 • sesja_zarzad31_max
 • sesja_zarzad32_max
 • sesja_zarzad34_max
 • sesja_zarzad36_max
 • sesja_zarzad37_max
 • sesja_zarzad39_max
 • sesja_zarzad41_max