Artykuły

Jerzy Buzek

Jerzy Buzek Jerzy Buzek (ur. 3 lipca 1940 w Śmiłowicach na Zaolziu) – polski polityk, od 1997 r. – profesor nauk technicznych, poseł na Sejm III kadencji oraz premier rządu RP w latach 1997–2001, od 2004 poseł do Parlamentu Europejskiego VI i VII kadencji, w latach 2009–2012 jego przewodniczący.
Członek „Solidarności”, przewodniczący legendarnego I Krajowego Zjazdu Delegatów „Solidarności” w Gdańsku. Po wprowadzeniu stanu wojennego działał w podziemiu, przewodniczył funkcjonującej na Śląsku niejawnej Regionalnej Komisji Konsultacyjnej.

W latach 1997–2001 pełnił funkcję premiera rządu koalicji AWS-UW, potem mniejszościowego rządu AWS. Od 13 czerwca 2004 – poseł do Parlamentu Europejskiego z listy Platformy Obywatelskiej. W 2009 po raz drugi z ramienia Platformy Obywatelskiej został Eurodeputowanym, a 14 lipca 2009 r. został wybrany na przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

Jerzy Buzek jest laureatem wielu regionalnych, krajowych i międzynarodowych nagród i wyróżnień. Honorowym obywatelem kilku polskich miast, dr h.c. uniwersytetów w Seulu, Dortmundzie i Isparcie, politechnik: Opolskiej, Śląskiej i Łódzkiej, Uniwersytetu Śląskiego oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr XIX/320/12 z 13.03.2012 r. otrzymał odznakę zasłużony dla Województwa Podkarpackiego za wybitne reprezentowanie w Parlamencie Europejskim interesów Polski, zwłaszcza regionów będących jak Podkarpacie beneficjentami polityki spójności UE.