Artykuły

Aleksander Czarniawy

Aleksander Czarniawy Aleksander Czarniawy - specjalista w zakresie farmacji aptecznej, Prezes Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej, czynny pracownik apteki ogólnodostępnej. Był jednym z pierwszych aptekarzy, którzy podjęli trud tworzenia reaktywowanego w roku 1991, samorządu aptekarskiego, jego wysiłkiem powstała struktura Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie, która w pierwszym okresie obejmowała swym zasięgiem trzy województwa Polski południowowschodniej. Prezesem Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej był w pierwszej i drugiej pięcioletnich kadencjach, te obowiązki pełni również  obecnie.

Przez cały okres minionego dwudziestolecia jest nieprzerwanie członkiem Naczelnej Rady Aptekarskiej, reprezentując w niej środowisko aptekarzy podkarpackich. W latach 1992  – 95 był członkiem Rady Ochrony Zdrowia przy Prezydencie RP. Zawsze wyjątkowo zaangażowany w działania przekraczające podstawowe obowiązki aptekarza wobec chorego. Farmaceuta o wysokiej etyce zawodowej, będący wzorem dla wchodzących do zawodu młodych aptekarzy, opiekun stażystów oraz magistrów farmacji kształcących się w zakresie farmacji aptecznej.

Inicjator wielu działań związanych z przekazywaniem leków dla osób  indywidualnych jak również poszkodowanych w klęskach  żywiołowych.  Pomysłodawca wydawania przez izbę aptekarską opracowań dokumentujących historię aptekarstwa na ziemi podkarpackiej, przekazywanych dla środowiska aptekarskiego całej Polski, wysyłanych do bibliotek łącznie z Biblioteką Narodową.

Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XII/174/11 z 29.08.2011r. otrzymał odznakę zasłużony dla Województwa Podkarpackiego za zasługi dla regionu podkarpackiego.