Artykuły

Lidia Czyż

lidia czyz

Lidia Czyż - magister farmacji, specjalistka farmacji aptecznej, a także czynny pracownik apteki ogólnopolskiej. Równolegle z obowiązkami czynnego aptekarza wykonywała prace społeczne, związane z działalnością Komitetu Założycielskiego samorządu aptekarskiego. Była również, powołanym przez Ministra Zdrowia, członkiem Komitetu Ogólnopolskiego Izb Aptekarskich. Przez cały okres działania Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie jest członkiem ścisłego prezydium, które inicjuje i wykonuje uchwały rady aptekarskiej, a także inspiratorem wielu akcji aptekarskich m.in. przekazywania leków i pomocy dla terenów objętych klęskami żywiołowymi oraz osobom, będącym w wyjątkowej sytuacji zdrowotnej. Obowiązki czynnego aptekarza i działacza samorządowego łączy jednocześnie z działalnością naukową.
Dzięki swojej niespotykanej wiedzy teoretycznej i doświadczeniu zawodowemu, była organizatorem ogólnopolskich sympozjów naukowych, odbywających się na terenie województwa podkarpackiego oraz inspiratorem współpracy na polu naukowym i zawodowym z farmaceutami ze Słowacji i Ukrainy.
Lidia Czyż to także jeden z najlepszych popularyzatorów wiedzy historycznej, dotyczącej zawodu aptekarskiego w województwie podkarpackim, a jej dorobek naukowy to ponad czterdzieści pozycji bibliograficznych.

Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr L/944/10 z 23.08.2010 r. otrzymała odznakę zasłużony dla Województwa Podkarpackiego za propagowanie wiedzy historycznej dotyczącej dziejów zawodu aptekarskiego z województwa podkarpackiego.