Artykuły

Janina Fetlińska

janina felinskaJanina Fetlińska (ur. 14 czerwca 1952 w Tuligłowach, zm. 10 kwietnia 2010 w Smoleńsku) – polska polityk, pielęgniarka, doktor nauk medycznych, senator VI i VII kadencji. Od 1977 do 1991 była kierownikiem Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Kadr Medycznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Ciechanowie, następnie do 1998 zajmowała stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia w tym samym mieście. Przez cztery lata kierowała ciechanowskim oddziałem Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego. W latach 1996–2004 pełniła funkcje wicedyrektora i dyrektora Instytutu Edukacji Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w Ciechanowie w Wyższej Szkole Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku. Do 2005 pracowała również jako nauczyciel akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie.
W latach 1998–2005 zasiadała w radzie powiatu ciechanowskiego. W wyborach w 1993 bez powodzenia ubiegała się o mandat senatorski w województwie ciechanowskim z ramienia KW Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych. W wyborach parlamentarnych w 2005 została wybrana na senatora VI kadencji z listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu płockim. W wyborach parlamentarnych w 2007 po raz drugi uzyskała mandat senatorski, otrzymując 103 365 głosów.

Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XLV/892/10 z 31.05.2010 r. otrzymała pośmiertną odznakę zasłużony dla Województwa Podkarpackiego za zasługi dla regionu podkarpackiego.