Artykuły

Kazimierz Gilarski

gilarskiKazimierz Gilarski (ur. 7 maja 1955 w Rudołowicach, zm. 10 kwietnia 2010 w Smoleńsku) – generał brygady Wojska Polskiego. W latach 1974-1978 był podchorążym Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1978 w Komendzie Garnizonu m. st. Warszawy, pełniąc kolejno funkcje – dowódcy plutonu i zastępcy dowódcy kompanii wart honorowych. W latach 1982–1991 kontynuował służbę na stanowiskach – pomocnika szefa wydziału ds. uroczystości i imprez wojskowych, starszego oficera wydziału operacyjnego oraz szefa tego wydziału. Był współautorem Ceremoniału Wojskowego.

Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XLV/873/10 z 16.04.2010 r. otrzymał pośmiertną odznakę zasłużony dla Województwa Podkarpackiego za zasługi dla regionu podkarpackiego.