Artykuły

Bronisław Kwiatkowski

kwiatkowskiBronisław Kwiatkowski (ur. 5 maja 1950 w Mazurach koło Kolbuszowej, zm. 10 kwietnia 2010 pod Smoleńskiem) – generał broni Wojska Polskiego. Oficer wojsk pancernych i powietrznodesantowych. Od 1969 roku służył w Siłach Zbrojnych. Dowodził Polskim Kontyngentem Wojskowym w Syrii, 6 Brygadą Desantowo-Szturmową oraz Wielonarodową Dywizją Centrum-Południe w Iraku. W latach 2005 - 2007 sprawował stanowisko zastępcy dowódcy 2 Korpusu Zmechanizowanego, następnie dowódca operacyjny Sił Zbrojnych.

Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XLV/872/10 z 16.04.2010 r. otrzymał pośmiertną odznakę zasłużony dla Województwa Podkarpackiego za zasługi dla regionu podkarpackiego.