Artykuły

Andrzej Trybusz

Andrzej Trybusz – Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XLIII/473/05 z 29 sierpnia 2005 r. otrzymał odznakę zasłużony dla Województwa Podkarpackiego za znaczący wkład w rozwój regionu podkarpackiego.