Artykuły

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie - regionalne muzeum powstałe w 1935 r. Gromadzi ponad 240 000 eksponatów. Posiada wydzielony oddział etnograficzny. Poza głównym oddziałem usytuowanym w gmachu przy ul. 3 Maja, częściami muzeum są placówki pod nazwami Muzeum Etnograficzne oraz Muzeum Historii Miasta, której główną atrakcją jest Podziemna Trasa Turystyczna pod rynkiem oraz stała wystawa obejmująca eksponaty od XIV w. do czasów II wojny światowej. Dodatkowym oddziałem jest także Muzeum Biograficzne Juliana Przybosia w Gwoźnicy Dolnej.

Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego XLVIII/587/05 z 09.12.2005r. otrzymało odznakę zasłużony dla Województwa Podkarpackiego za wybitne zasługi w 70-letniej działalności w dziedzinie upowszechniania i ochrony dziedzictwa kulturowego Rzeszowa i Regionu