Przebudowana oczyszczalnia już działa

Gmina Wojaszówka zakończyła ważną inwestycję proekologiczną, polegającą na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków. W otwarciu zmodernizowanej oczyszczalni udział wzięli samorządowcy i mieszkańcy gminy. Na otwarciu obecny był przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Sławomir Miklicz.
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków to przedsięwzięcie niezwykle kosztowne, ale niezbędne dla rozwoju gminy, gdzie ciągle przybywa mieszkańców. Dlatego podkarpackim samorządom z pomocą przychodzą Fundusze Europejskie, które umożliwiają współfinansowanie takich inwestycji.
Projekt był realizowany w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie gospodarki wodno-ściekowej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2014. Dzięki PROW modernizacja oczyszczalni w Wojaszówce została wsparta kwotą w wysokości niemal 3 mln zł. Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł z kolei ponad 4,8 mln zł. Zatem udział unijnych środków był decydujący.
Samorządowcy podkreślają zgodnie, że inwestycja przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców gminy i zapewni dostęp do podstawowych usług na obszarach wiejskich. Jej realizacja jest kolejnym etapem działań zmierzających do uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy. Wykonawcą inwestycji było Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie S.A.

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - http://sejmik.podkarpackie.pl/images//2014/11/oczyszczalnia

Daniel Kozik
Biuro Prasowe