Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości dla żołnierza generała Stanisława Maczka

 IMG 2051

W czwartek 25 października 2020 r. mieszkańcowi Łężyn Florianowi Wiśniowskiemu został wręczony przez wicewojewodę podkarpackiego Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości, nadany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. W tej uroczystej chwili wzięli także udział Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Borcz, Radna Województwa Joanna Bril oraz członek Zarządu Województwa Anna Huk. Podczas pełnych wzruszenia chwil zostały przekazane - obok wręczonego medalu - pamiątkowy grawerton od przewodniczącego i radnych województwa oraz szklana statuetka, którą wręczyła w imieniu marszałka województwa Anna Huk.

Florian Wiśniowski urodził się 1921 roku w Łężynach. Jako żołnierz polskiej piechoty pod dowództwem gen. Stanisława Maczka, walczył o wolną Polskę. Mając osiemnaście lat, został powołany do Jasielskiego Batalionu Obrony Narodowej, wraz z którym brał udział w kampanii wrześniowej. Przebywał w obozie dla internowanych na Węgrzech, skąd trafił do Budapesztu, a następnie Francji i Wielkiej Brytanii, gdzie reorganizowano polskie siły zbrojne. W sierpniu 1944 roku w Normandii brał udział w forsowaniu linii niemieckich umocnień na odcinku Caen – Falaise, w trakcie których został ranny. Po zakończonej wojnie pracował na emigracji, starając się o powrót do kraju, co udało się dopiero w latach 60-tych. Pod koniec lat 90-tych XX wieku został awansowany do stopnia porucznika. Odznaczony medalami angielskimi i polskimi.

Fot. archiwum Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego

  • IMG_2034
  • IMG_2035
  • IMG_2049
  • IMG_2051