Zmarł ks. infułat Stanisław Mac - pierwszy proboszcz Katedry, duszpasterz samorządowców i zasłużony dla Województwa Podkarpackiego

 stan mac 11 scaled

Ksiądz infułat Stanisław Mac urodził się 27 kwietnia 1936 r. w Cieszacinie koło Jarosławia. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Jarosławiu wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu. 12 czerwca 1960 r. w Przemyślu przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp. Franciszka Bardy. Pracował jako wikariusz w Zręcinie, Brzyskach, Starym Żmigrodzie, Krośnie i Kosinie.

W 1972 r., jako wikariusz parafii w Słocinie, rozpoczął duszpasterstwo na osiedlu Drabinianka w Rzeszowie. Mimo utrudnień ze strony władz i służb doprowadził wraz z wiernymi do powstania na Drabiniance kościoła. W 1976 r. został pierwszym proboszczem nowo utworzonej parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Rzeszowie i rozpoczął budowę nowego kościoła, który w 1991 r. konsekrował Jan Paweł II, a który od 1992 r. jest katedrą diecezji rzeszowskiej. Niezwykle charyzmatyczny, słynął ze swoich bezkompromisowych homilii, położył olbrzymie zasługi w powstawaniu struktur diecezji, tworząc silny ośrodek oddziaływania duchowo-kulturalnego w dzisiejszej katedrze rzeszowskiej.

W 2005 r. został protonotariuszem apostolskim (infułatem). Od 2011 r. przebywał na emeryturze w parafii katedralnej.

Zmarł 1 listopada 2020 r.

Odznaczony honorową odznaką "Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego" w 2010 r. Duszpasterz samorządowców diecezji rzeszowskiej.

wywiady z ks. Stanislawem Macem

Fot. Ks. Tomasz Nowak