Msza św. w intencji ludzi Solidarności

sol 112 scaled

31 sierpnia 2020 r. władze Regionu Rzeszowskiego NSZZ Solidarność zorganizowały obchody rocznicowe Porozumień Sierpniowych i powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność.

W pierwszej części obchodów odbyło się jubileuszowe posiedzenie Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ Solidarność w Filharmonii Podkarpackiej. Podczas posiedzenia wręczono odznaczenia Zasłużony dla Regionu Rzeszowskiego NSZZ Solidarność. Wśród odznaczonych byli dwaj duchowni: ks. Antoni Domino, emerytowany proboszcz w Błędowej Zgłobieńskiej i ks. Stanisław Ruszel, proboszcz parafii farnej w Gorlicach. Wyróżniona została również Caritas Diecezji Rzeszowskiej (odznaczenie odebrał ks. Stanisław Słowik, dyrektor Caritas) i parafia farna w Rzeszowie (odznaczenie odebrał ks. Jan Szczupak, proboszcz parafii farnej).

O godz. 17.00 w kościele farnym w Rzeszowie rozpoczęła się Msza św. pod przewodnictwem bp. Jana Wątroby. Na początku Mszy św. do kościoła wprowadzono obraz Matki Bożej Robotników Solidarności, który od 26 kwietnia br., razem z relikwiami bł. ks. Jerzego Popiełuszki, peregrynuje po parafiach diecezji rzeszowskiej leżących na terenie okręgów NSZZ Solidarność Regionu Rzeszowskiego.

W homilii bp Jan Wątroba mówił o roli jaką w początkach Solidarności odegrał bł. ks. Jerzy Popiełuszko. „Ksiądz Popiełuszko poznawał nowe dla siebie środowisko robotnicze, otwierał się na nie, a potem formował sumienia robotników, zawsze pokazując im Chrystusa, i to Chrystusa ukrzyżowanego. Pamiętamy jak ks. Jerzy głosił homilie z krzyżem w ręku. Chrystus był w centrum, a on był w cieniu. Prowadził innych do Chrystusa” – mówił hierarcha.

Kaznodzieja zwrócił uwagę, że wierność krzyżowi jest ciągle aktualnym postulatem. „Jeśli zależy nam na solidarności, miłości, wierności, nie możemy zapomnieć o krzyżu. Ksiądz Jerzy jest tego świadkiem i przykładem. Miłość i wierność związane są z ofiarą i cierpieniem. (…) Jeśli Solidarność mam być tym, czym była 40 lat temu, jeśli nadal ma być tą siłą, która odradza i odnawia, która stoi na straży najcenniejszych wartości, musi czerpać moc z krzyża Zbawiciela” – podkreślił bp Wątroba.

Po Mszy św. uczestnicy za pocztami sztandarowymi przeszli pod krzyż misyjny na Placu Biskupów Janów z Rzeszowa (w czasie stanu wojennego było to miejsce spotkań ludzi „Solidarności”). Podczas spotkania, obok przemówień, filmów, wspomnień i występów artystycznych, wyróżniono czterech działaczy Solidarności, którzy otrzymali odznaczenie Sejmiku Podkarpackiego Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego: Marka Kamińskiego, Edwarda Mroza, Zbigniewa Sieczkosia i, pośmiertnie Zbigniewa Krupkę.

Fot. i tekst: ks. Tomasz Nowak/Kuria Rzeszowska

www.diecezja.rzeszow.pl

W uroczystej Mszy św. wzięli udział m. in. parlamentarzyści, przedstawiciele rządu - wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, marszałek województwa Władysław Ortyl, członkowie prezydium Sejmiku Województwa przewodniczący Jerzy Borcz i wiceprzewodniczący Jerzy Cypryś, radny województwa Karol Ożóg. Oprawę muzyczną liturgii zapewniła Monika Brewczak - radna województwa - wraz z zespołem SOUL z Sanoka.

 • sol-111-scaled
 • sol-112-scaled
 • sol-118-scaled
 • sol-121-scaled
 • sol-124-scaled
 • sol-132-scaled
 • sol-133-scaled
 • sol-134-scaled
 • sol-135-scaled
 • sol-138-scaled
 • sol-140-scaled
 • sol-144-scaled
 • sol-160-scaled
 • sol-162-scaled
 • sol-166-scaled
 • sol-168-scaled
 • sol-170-scaled
 • sol-182-scaled
 • sol-186-scaled
 • sol-200-scaled
 • sol-206-scaled
 • sol-220-scaled