Informacja o możliwości udziału mieszkańców województwa w debacie nad Raportem o stanie Województwa Podkarpackiego za 2019 rok

 1277787 705080362878132 1395794131 o

Informacja o możliwości udziału mieszkańców województwa w debacie nad Raportem o stanie Województwa Podkarpackiego za 2019 rok.


Zgodnie z art. 34a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512) Zarząd Województwa Podkarpackiego przedstawił Sejmikowi Województwa Podkarpackiego „Raport o stanie Województwa Podkarpackiego” za 2019 rok. Sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego, na której zostanie przedstawiony „Raport o stanie Województwa Podkarpackiego” za 2019 rok odbędzie się 29 czerwca 2020 r. w trybie zdalnym.

Zgłoszenia do udziału w debacie będą przyjmowane do dnia 24 czerwca 2020 r. w godzinach 7.30-15.30 w Kancelarii Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, pokój 152 (I piętro).
W debacie nad „Raportem o stanie Województwa Podkarpackiego” mogą zabierać głos radni oraz mieszkańcy województwa.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 1000 osób, do Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego (do dnia 24 czerwca 2020 r.). Zgodnie z art. 34a ust. 8 ustawy o samorządzie województwa „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie województwa. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego sejmiku zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że sejmik postanowi o zwiększeniu tej liczby”.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarCreated
Pobierz plik (RAPORT O STANIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO ZA 2019 R. - Ostateczna wersja.pdf)RAPORT O STANIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO ZA 2019 R. - Ostateczna wersja.pdf 4664 kB2020-06-16 10:57