Radni z okazji Światowego Dnia Zdrowia

IMG 4445 max1 fl II

Na sesji 6 kwietnia Radni Województwa Podkarpackiego przyjęli stanowsko, w którym wyrazili podziękowanie dla wszystkich osób i służb walczących o nasze zdrowie w tym cięzkim czasie walki z epidemią. Lekarze, ratownicy, pielęgniarki, funkcjonariusze służb mundurowych czy pracownicy Sanepidu stoją na pierwszej linii walki z koronawirusem.

Stanowisko jest wyrazem wdzięczności także na Światowy Dzień Zdrowia, przypadający 7 kwietnia.

 

Stanowisko Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Wydarzenia ostatnich dni i tygodni związane z rozprzestrzeniającą się pandemią koronawirusa udowodniły nam wszystkim jak wiele zawdzięczamy odpowiedzialnej i heroicznej postawie wszystkich służb medycznych w naszym kraju, województwie i naszych lokalnych społecznościach.

To szczególny czas dla nas wszystkich i tylko od nas zależy czy zdamy ten społeczny egzamin i podołamy niewidzialnemu zagrożeniu z tak namacalnymi i realnymi skutkami dla naszych rodzin i bliskich.

Nie może zabraknąć dziś słów uznania pod adresem lekarzy i pielęgniarek stawiającym czoła i pracującym intensywnie nad badaniem i leczeniem. Wielki szacunek wyrażamy także wobec setek tysięcy pracujących w szpitalach i przychodniach innych pracowników, ratowników medycznych, salowych, sanitariuszy, osób sprzątających, diagnostów laboratoryjnych, techników, kierowców, wolontariuszy, pracowników obsługi i farmaceutów. Dziękujemy również gorąco Pracownikom Wojewódzkiej i Powiatowym Stacjom Sanitarno-Epidemiologicznym oraz Służbom Mundurowym.

To przed Nimi dziś chylimy czoła w podziękowaniu za Ich trud i poświecenie w walce z rozprzestrzeniającym się koronawirusem. To Oni nie zważając na godziny pracy, zmęczenie oraz zagrożenie własnego zdrowia i życia, każdego dnia niosą niezbędną pomoc wszystkim chorym. To Oni są dziś najbliżej realnego zagrożenia Swojego życia w rozprzestrzeniającej się pandemii. To Oni pomagają, walczą i leczą naszych najbliższych mieszkańców Podkarpacia.

Jednocześnie deklarujemy swoją gotowość, aby możliwie szybko i niezależnie od politycznych przekonań, podejmować decyzje, które pozwolą Państwu z większym bezpieczeństwem i skutecznością prowadzić tę ciężką pracę.

Szanowni Państwo

Jesteście prawdziwymi bohaterami w tej nierównej walce z koronawirusem. Wyrażamy naszą wdzięczność za Waszą pracę i poświęcenie.

Dziękujemy!