Sejmik obradował zdalnie

IMG 1124

Pierwsza zdalna sesja sejmiku województwa podkarpackiego 6 kwietnia stała się faktem. To było nowe doświadczenie zarówno dla radnych województwa, jak i pracowników Kancelarii Sejmiku. Sesję prowadził przewodniczący sejmiku Jerzy Borcz ze swojego gabinetu w siedzibie urzędu marszałkowskiego, mając do dyspozycji komputery, oprogramowanie i własny refleks, aby prowadzic obrady, sprawdzać zgłaszajacych się do głosu, pilnować wypowiedzi. Natomiast radni obradowali zdalnie ze swoich domów, obecni na miejscu byli wiceprzewodniczący Jerzy Cypryś oraz trzech radnych znajdujących się w różnych salach urzędu marszałkowskiego i także oni zdalnie uczestniczyli w obradach. Oddawanie głosów umożliwiło specjalne oprogramowanie.

W sesji sejmiku województwa zdalnie uczestniczyli wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, wicewojewoda podkarpacki Jolanta Sawicka oraz Adam Sidor Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, którzy przedstawiali sytuację w województwie związaną z panującą epidemią COVID-19 oraz odpowiadali na pytania radnych. Zdalnie w obradach uczestniczyli także m. in. skarbnik województwa, niektórzy dyrektorzy depratmantów.

Pierwotny termin sesji zaplanowany był na 30 marca. W związku z zaistniałą sytuacją zdecydowałem o przeniesieniu go na 6 kwietnia, tak aby przygotować się na zdalne przeprowadzenie tej debaty. Moje stanowisko przypomina nieco stację komputerową, ale tych kilka komputerów jest potrzebnych, aby móc sprawnie prowadzić sesję, udzielać radnym głosu, zliczać głosy w trakcie głosowania i reagować na bieżąco w czasie obrad. Czuję się trochę jak debiutant – mówi przewodniczący sejmiku Jerzy Borcz - Chciałbym, aby to był pierwszy i ostatni sejmik prowadzony w taki sposób, ale nie wiem czy tak szybko uda się pokonać tę epidemię – mówił przewodniczący Borcz.

Radni m. in. przyjęli stanowisko wyrażające wdzięczność i podziękowania dla służb walczących o nasze zdrowie podczas epidemii koronawirusa. Sejmik podjął także uchwały związane z bieżącymi sprawami województwa, inwestycjami, kwestiami finansowymi.

Między innymi radni zdecydowali o ujęciu w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego 2020-2045 nowego przedsięwzięcia „Budowa obwodnicy Narola w ciągu DW Nr 865”. Zadanie planowane do realizacji w ramach Programu RPO WP 2014-2020 przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie (realizacja inwestycji  przewidziana jest na lata 2020 - 2022, jej koszt to nieco ponad 35 mln złotych, z czego ze środków UE ma pochodzić ponad 29,7 mln złotych oraz ponad 5,3 ml zł z budżetu województwa). 

Radni wyrazili także zgodę na udzielenie pomocy finansowej w wysokości 1,2 mln złotych na rzecz powiatu ropczycko – sędziszowskiego na budowę łącznika autostrady A4 (węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową nr 94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – etap I oraz zdecydowali o dołożeniu środków na realizację kilku ważnych inwestycji drogowych. 4 mln złotych zostanie przeznaczone dla PZDW na wykupy gruntów pod przebudowy dróg wojewódzkich. 2,5 mln złotych zostało dołożone do rozbudowy drogi 893 Lesko-Baligród-Cisna a konkretnie na budowę mostu na rzece Hoczewka. Ponad 4,6 mln złotych dołożonych zostało do budowy obwodnicy Kolbuszowej i Weryni w ciągu drogi 875, a kolejne ponad 6,2 ml złotych zwiększyło tegoroczny budżet budowy obwodnicy Dynowa w ciągu drogi 835 Lublin – Przeworsk - Grabownica Starzeńska. 

 

Stanowisko Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Wydarzenia ostatnich dni i tygodni związane z rozprzestrzeniającą się pandemią koronawirusa udowodniły nam wszystkim jak wiele zawdzięczamy odpowiedzialnej i heroicznej postawie wszystkich służb medycznych w naszym kraju, województwie i naszych lokalnych społecznościach.

To szczególny czas dla nas wszystkich i tylko od nas zależy czy zdamy ten społeczny egzamin i podołamy niewidzialnemu zagrożeniu z tak namacalnymi i realnymi skutkami dla naszych rodzin i bliskich.

Nie może zabraknąć dziś słów uznania pod adresem lekarzy i pielęgniarek stawiającym czoła i pracującym intensywnie nad badaniem i leczeniem. Wielki szacunek wyrażamy także wobec setek tysięcy pracujących w szpitalach i przychodniach innych pracowników, ratowników medycznych, salowych, sanitariuszy, osób sprzątających, diagnostów laboratoryjnych, techników, kierowców, wolontariuszy, pracowników obsługi i farmaceutów. Dziękujemy również gorąco Pracownikom Wojewódzkiej i Powiatowym Stacjom Sanitarno-Epidemiologicznym oraz Służbom Mundurowym.

To przed Nimi dziś chylimy czoła w podziękowaniu za Ich trud i poświecenie w walce z rozprzestrzeniającym się koronawirusem. To Oni nie zważając na godziny pracy, zmęczenie oraz zagrożenie własnego zdrowia i życia, każdego dnia niosą niezbędną pomoc wszystkim chorym. To Oni są dziś najbliżej realnego zagrożenia Swojego życia w rozprzestrzeniającej się pandemii. To Oni pomagają, walczą i leczą naszych najbliższych mieszkańców Podkarpacia.

Jednocześnie deklarujemy swoją gotowość, aby możliwie szybko i niezależnie od politycznych przekonań, podejmować decyzje, które pozwolą Państwu z większym bezpieczeństwem i skutecznością prowadzić tę ciężką pracę.

Szanowni Państwo

Jesteście prawdziwymi bohaterami w tej nierównej walce z koronawirusem. Wyrażamy naszą wdzięczność za Waszą pracę i poświęcenie. 

Dziękujemy!

Fot. Aleksandra Gorzelak-Nieduży, Sebastian Kieszkowski/Biuro prasowe UMWP, wypoiwedź za Biuro prasowe UMWP

 • IMG_1118
 • IMG_1119
 • IMG_1124
 • IMG_1127
 • IMG_1128
 • IMG_1129
 • IMG_1133
 • IMG_1138
 • IMG_1139
 • IMG_1140
 • IMG_1147
 • IMG_1152
 • IMG_1155
 • IMG_1158
 • IMG_1168