Perspektywy dla rozwoju Internetu Rzeczy – Samorząd Przyszłości

A88A0465

Nowe technologie są dzisiaj jednym z elementów wzrostu gospodarczego. Dlatego ważne jest wypracowanie przez administrację rządową kierunków i wskazanie działań dla zapewnienia warunków rozwoju i upowszechniania wykorzystania technologii, także w funkcjonowaniu samorządów. Internet Rzeczy jest przyszłością samorządu i nikt z uczestników konferencji „Perspektywy dla rozwoju Internetu Rzeczy – Samorząd Przyszłości” nie miał co do tego wątpliwości. Konferencja miała miejsce w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego 4 marca 2020 r. i została zorganizowana przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji, Polskim Funduszem Rozwoju i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.
- Rewolucja technologiczna, której jesteśmy świadkami i uczestnikami otwiera zupełnie nowe perspektywy w łatwości komunikowania się i korzystania z wszelkiego rodzaju udogodnień. Budując zupełnie nową infrastrukturę informatyczną możemy postawić na rozwiązania najbardziej zaawansowane – usługi publiczne, infrastruktura komunalna, transport publiczny, opieka zdrowotna, edukacja, dostęp do dóbr kultury to ważne kryteria według których ocenia się dziś jakość państwa. W Polsce wiele z tych dziedzin znajduje się w gestii samorządów. Zastosowanie w nich nowych technologii może oznaczać nową jakość, dając szanse na bycie sprawniej zarządzanymi i bardziej przyjaznymi mieszkańcom – te słowa prezydenta RP Andrzeja Dudy zabrzmiały na rzeszowskiej konferencji za pomocą internetowego przekazu i doskonale oddają procesy, których społeczeństwo jest świadkiem, choć może jeszcze nie zdającym sobie sprawy z otaczającego go Internetu Rzeczy.


Rzeszowska konferencja była już 6 od momentu, kiedy w październiku 2019 r. w Belwederze obyło się pierwsze spotkanie dotyczące perspektyw rozwoju Internetu Rzeczy. Inicjatywa Kancelarii Prezydenta RP spotkała się z olbrzymim zainteresowaniem zarówno przedsiębiorców, jak i samorządów i stała się bodźcem do organizowania takich spotkań w całej Polsce. - Zainteresowanie tematem było tak ogromne, że postanowiliśmy wyjść do regionów, w różnych miejscach Polski spotkać się z państwem i przedstawić informacje w jaki sposób i skąd pozyskiwać środki na innowacje związane z Intrenetem Rzeczy. Te konferencje mają pomóc jeszcze lepiej uświadomić wszystkim, jak ważny jest to temat i na ile dotyczy każdego z nas – mówiła w Rzeszowie szefowa Kancelarii Prezydenta RP Halina Szymańska.

Zadowolenia z rozwoju regionu nie kryła pochodząca z Rzeszowa minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. - Podkarpacie się świetnie rozwija. To zasługa dobrej strategii, dobrego zarządzania funduszami, dobrego korzystania ze środków zewnętrznych. Podkarpacie jest liderem w korzystaniu z funduszy europejskich, w pozyskiwaniu, ale także wydatkowaniu tych środków, mamy się czym pochwalić. Internet rzeczy też ma wpływ na rozwój gospodarczy. Ma on bardzo szerokie zastosowanie – począwszy od przedsiębiorców, poprzez samorządy a na obywatelu kończąc – mówiła – A my wszyscy w Internecie Rzeczy żyjemy. Sterowane Internetem latarnie, odczytywane wodomierze, sterowany zdalnie system komunikacji miejskiej już są naszą rzeczywistością – podkreślała minister Jarosińska – Jedynak. Minister wskazywała także na konkretne źródła finansowania inicjatyw i projektów służących transformacji cyfrowej. Podsumowania konferencji dokonały minister Szymańska i minister Jarosińska-Jedynak oraz Dyrektor podkarpackiego oddziału Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Jerzy Borcz.

Na konferencji obecna była Szefowa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Halina Szymańska, minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, marszałek Władysław Ortyl, wojewoda Ewa Leniart przewodniczący sejmiku Jerzy Borcz, wiceprzewodniczący sejmiku Jerzy Cypryś, przedstawiciele instytucji, samorządów, przedsiębiorcy oraz osoby prywatne.

Podczas konferencji uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z ofertą programów pomocowych i działań realizowanych dla wsparcia Internetu Rzeczy w Polsce. Na miejscu można było skonsultować ze specjalistami możliwość sfinansowania projektów, które służą efektywnej transformacji cyfrowej. Pokazane zostały także przykłady wdrożeń projektów od pomysłu do ich realizacji. Konferencja była jednym z elementów wspierania innowacji, z których miasta i gminy mogą i często już korzystają przy zarządzaniu i mogą przez to stawać się coraz bardziej przyjazne mieszkańcom. Organizatorzy konferencji mieli także na celu zainspirowanie wielu polskich samorządów do poszukiwania nowoczesnych rozwiązań służących lokalnym społecznościom i przekonanie ich, że zastosowanie inteligentnych rozwiązań to korzyści dla wszystkich. A firmy do poszukiwania nowych zastosowań ich produktów.

Internet Rzeczy trzeba rozpatrywać z płaszczyzny trzech definicji. Internet Rzeczy według podejścia technologicznego to sieć łącząca przewodowo lub bezprzewodowo urządzenia charakteryzujące się autonomicznym – niewymagającym zaangażowania człowieka – działaniem w zakresie pozyskiwania, udostępniania, przetwarzania danych lub wchodzenia w interakcje z otoczeniem pod wpływem danych. Jest to koncepcja budowy sieci telekomunikacyjnych i systemów informatycznych o wysokim stopniu rozproszenia, które mogą służyć m. in. tworzeniu inteligentnych systemów kontrolno-pomiarowych, analitycznych, czy układów sterowania , praktycznie w każdej dziedzinie życia, gospodarki czy nauki.

Z punktu widzenia architektonicznego to koncepcja architektury informatycznej, która umożliwia współpracę (interoperacyjność) różnorodnych systemów teleinformatycznych wspierających rozmaite zastosowania dziedzinowe i oparta jest na 4 warstwach. Sprzęt – urządzenia lub przedmioty w nie wyposażone, w szczególności sensory, elementy wykonawcze, ale także sterowniki, smartfony, tablety, laptopy, czy komputery, które zdolne są do komunikacji i przetwarzania danych bez zaangażowania człowieka lub w ograniczonej z nim interakcji. Następnie to komunikacja – infrastruktura telekomunikacyjna oraz sieć telekomunikacyjna (przewodowa lub bezprzewodowa) pracująca w oparciu o dowolne standardy transmisji danych o dowolnym zasięgu (tu internet). Potem oprogramowanie, czyli systemy informatyczne urządzeń oraz oprogramowanie służące do wymiany danych, ich przetwarzania, zarządzania systemem i jego zabezpieczenia. Ostatnią płaszczyzną jest integracja, czyli zbiory zdefiniowanych usług informatycznych zapewniających interoperacyjność oprogramowania na wszystkich poziomach architektury.
W definicji biznesowej Internetu Rzeczy trzeba wskazać, że jest to ekosystem usług biznesowych, wykorzystujących przedmioty zdolne do zbierania i przetwarzania informacji, połączone w sieć, zapewniające interoperacyjność i synergię zastosowań. Łączenie produktów – usług Internetu Rzeczy pozwala na lepsze zrozumienie konsumenta, środowiska, produktów oraz procesów, identyfikację istotnych zdarzeń i reagowanie celem natychmiastowego optymalizowania czy precyzyjniejszej personalizacji.

 Tekst: Izabela Fac/Kancelaria Sejmiku, cytaty wypowiedzi i zdjęcia/Biuro prasowe UMWP, Stanisław Ludwikowski/KOWR Rzeszów

 • 01
 • 02
 • 03a
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 14a
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 200304-konfa
 • 21
 • 22
 • 24
 • 25
 • A88A0465
 • A88A0475
 • A88A0555
 • A88A0572
 • A88A0631
 • A88A0654
 • A88A0692
 • A88A0714
 • A88A0742
 • A88A0746
 • A88A0755
 • A88A0770
 • A88A0772
 • DSC_2198
 • DSC_2209
 • DSC_2225
 • DSC_2267