Promocja monety - "Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni - Łukasz Ciepliński "Pług"

 IMG 4358

Narodowy Bank Polski wydał kolejną monetę kolekcjonerską z serii: Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni - Łukasz Ciepliński „Pług”. W czwartek 17 października 2019 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odbyła się uroczysta promocja monety, połączona z jej wręczeniem osobom zasłużonym w upamiętnianie historii o płk. Łukaszu Cieplińskim, IV Zarządzie Zrzeszenia WiN.W imieniu Samorządu Województwa monetę z rąk Jerzego Guniewskiego, Dyrektora Oddziału, odebrał wiceprzewodniczący sejmiku Jerzy Cypryś.

Na uroczystość przybyło wielu znakomitych gości, rodzina pułkownika, kombatanci, przedstawiciele władz parlamentarnych, samorządowych, różnych instytucji nauki i kultury, członkowie Klubu Historycznego im. płk. Łukasza Cieplińskiego, który działa przy rzeszowskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej.

Jedną z osób uhonorowanych monetą kolekcjonerską był dr Dariusz Iwaneczko - dyrektor IPN w Rzeszowie. W swoim wystąpieniu powiedział: „.. mam takie marzenie jako urzędnik, jako historyk i jako Polak, aby doczesne szczątki Łukasza Cieplińskiego zostały przez IPN znalezione, zidentyfikowane i godnie pochowane”.

Podczas uroczystości dr Mirosław Surdej z OBBH przedstawił wykład „Pamięci Łukasza Cieplińskiego, był także koncert „Ciepliński - Ja odchodzę Ty zostajesz” w wykonaniu Aleksandra Berkowicza wraz z Zespołem oraz widowisko „Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni”.

Prezentowana była również wystawa przygotowana przez IPN Rzeszów „Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość”.

Organizatorem wydarzenia był Oddział Okręgowy Narodowego Banku Polskiego w Rzeszowie we współpracy z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie.

Tekst Katarzyna Gajda-Bator/IPN Rzeszów, fot. archiwum NBP w Rzeszowie

  • IMG_4323
  • IMG_4334
  • IMG_4338
  • IMG_4342
  • IMG_4358
  • IMG_4365
  • IMG_4366
  • IMG_4371