Uroczyste wojewódzkie obchody święta policji

 11

Na Placu Farnym w Rzeszowie 30 lipca miały miejsce wojewódzkie obchody święta policji. W tym roku miały szczególny charakter, ponieważ policja świętuje 100. rocznicę swojego powstania. Dla podkreślenia tej rocznicy Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie otrzymała swój sztandar, który przekazało Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych. W uroczystych obchodach uczestniczyli licznie zaproszeni goście, w tym parlamentarzyści, reprezentanci władz samorządowych, służby mundurowe oraz duchowni. Na uroczystościach obecny był m.in. Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, Anna Schmidt-Rodziewicz - sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik premiera do Spraw Dialogu Międzynarodowego oraz wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Sejmik Województwa reprezentowali przewodniczący Jerzy Borcz, wiceprzewodnicząca Teresa Pamuła oraz wiceprzewodniczący Jerzy Cypryś.

Po przywitaniu gości przez Komendanta Wojewódzkiej Policji nadinsp. Henryka Moskwę i odśpiewaniu hymnu państwowego rozpoczęła się oficjalna część uroczystości policji. Wspomniano o bohaterskich postawach policjantów oraz o znaczeniu tej formacji dla funkcjonowania odradzającej się sto lat temu państwowości.

Oprócz przemówień zaproszonych gości, odbyło się oficjalne wręczenie nowego sztandaru Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, a także wręczone zostały medale i odznaczenia oraz awanse na wyższe stanowiska służbowe.

Fot. Michał Mielniczuk/Biuro prasowe UWMP

 • 02
 • 11
 • 14
 • 34
 • 37
 • 40
 • 50
 • 64
 • 78
 • 84
 • A88A4630
 • A88A5188