Posiedzenie Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą.

02

W sali audytoryjnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 15 lipca 2019 r. miało miejsce posiedzenie Sejmowej Komisji Łączności Z Polakami Za Granicą.

Polacy, którzy pozostali poza granicami kraju w wyniku wydarzeń dziejowych oraz ci, którzy wyjechali z Polski to olbrzymi potencjał, bo ok. 20 milionów ludzi. To potężne możliwości oddziaływania kulturowego, mocny głos wyborczy, potencjał gospodarczy i społeczny. Ale równocześnie to olbrzymie wyzwanie dla władz, aby wspierać Polaków szczególnie tam, gdzie mają mniejsze możliwości działania, podtrzymywania polskości i ograniczone możliwości finansowe. To potrzeba rzeczywistego wsłuchiwania się w głos Polonii oraz Polaków za granicą, spojrzenia na jej rzeczywistość ich oczami, to także potrzeba inicjatyw, które pozwolą na wzmacnianie podtrzymywania polskości. O milionach Polaków będących poza granicami kraju należy rozmawiać z ich udziałem i dostosowywać działania do sytuacji w jakiej się znajdują, aby uniknąć pomysłów i inicjatyw, które mogą przynieść więcej szkody i problemów. Na pewno zróżnicowanych działań wymagają Polacy mieszkający np. w USA, na zachodzie Europy, a w innej sytuacji będą ci, którzy pozostali na terenach wschodnich, np. na Ukrainie, w Kazachstanie, czy na Litwie.

Słowa "Polska" i "patriotyzm" mają często zupełnie inną głębię i siłę u tych, którzy musieli pozostać poza granicami, albo wyjechać z kraju. Oni także wiedzą doskonale w jakiej rzeczywistości żyją na co dzień i czego oczekują od państwa polskiego. Trochę na zasadzie"nic o nas bez nas", bo problemy z jakimi stykają się Polacy mieszkający za granicą są siłą rzeczy problemami polskich władz, samorządów wielu szczebli oraz licznych organizacji pozarządowych, które współpracują i stykają się na bieżąco z problemami polskich środowisk za granicą.

Komisja pod przewodnictwem nowej Przewodniczącej Lidii Burzyńskiej i byłej przewodniczącej Minister Anny Schmidt-Rodziewicz obradowała w przede dniu 50 go Jubileuszu Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych. Obrady odbyły się z udziałem pierwszej w Polsce Sejmikowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą z Przewodniczącym Jackiem Magdoniem, wojewodą Ewą Leniart, zarządem województwa z Marszałkiem Władysławem Ortylem, Marią Kurowską, Piotrem Pilchem, jak również posłami Mieczysławem Miazgą, Andrzejem Szlachtą, Adamem Śnieżkiem, Zbigniewem Chmielowcem, senatorem Aleksandrem Bobko, władzami PWSW w Przemyślu Rektorem Pawłem Treflerem i Prorektorem Sławomirem Sołeckim.

W posiedzeniu udział wzięli również Radni Województwa Podkarpackiego – członkowie Sejmikowej Komisji Łączności z Polakami za Granią, na czele z przewodniczącym Komisji – Jackiem Magdoniem, który podkreślał, że powołanie takiej komisji w regionie było koniecznością.

Nasza komisja niewątpliwie powstała z potrzeby serca. Jeśli popatrzymy na herb naszego województwa, to łatwo tam dostrzec ślady byłego województwa lwowskiego i co jest z tym związane wiele problemów, z którymi na co dzień się spotykamy dotyczy również Polaków mieszkających na Wschodzie - tych naszych rodaków, którzy z Polski nigdy nie wyjechali, tylko zmieniły się granice. Problemy z jakimi się oni spotykają są także naszymi problemami – powiedział przewodniczący Magdoń.

Prezes rzeszowskiego oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska Mariusz Grudzień mówił o rozpoczynającym się za kilka dni Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych, o jego historii, zadaniach i codzienności.

Fot. Biuro prasowe UMWP

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 05a
 • 06
 • 06a
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 30
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 37
 • 38
 • 39
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57