Absolutorium dla Zarządu Województwa za 2018 rok udzielone

sesja

Zarząd Województwa na sesji sejmiku 24 czerwca 2019 r. otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu województwa w 2018 oraz wotum zaufania. Głosowanie nad absolutorium po raz pierwszy poprzedzone byłodebatą nad "Raportem o stanie województwa podkarpackiego za rok 2018". Marszałek Ortyl przedstawił radnym najważniejsze założenia i wnioski z 300 stron raportu o Podkarpaciu. Po jej zakończeniu nastąpiło pierwsze w historii Podkarpacia głosowanie nad wotum zaufania dla zarządu województwa. To inicjatywa, która pojawiła się nowelizacji ustawy o samorządzie województwa.Zarząd otrzymał wotum zaufania większością głosów: aż 23 za, 2 głosów sprzeciwu, 2 wstrzymujących się. Tuż po zakończonym głosowaniu marszałek Władysław Ortyl przedstawił sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za 2018 rok.

W czasie czerwcowej sesji ślubowanie radnego złożyła Joanna Bril, która zastąpiła radnego Adama Śnieżka - obecnie posła na sejm RP (na miejsce Bogdana Rzońcy wybranego na posła do Parlamentu Europejskiego).

Więcej: IX sesja sejmiku województwa podkarpackiego

Raport o stanie województwa: raport o stanie województwa za 2018